RFID Sistemi Nedir?

Her sistem, cihaz tipleri ve karmaşıklığı bakımından değişiklik gösterse de, her RFID sistemi, en azından aşağıdaki dört bileşeni içerir:

  • Okuyucular
  • Antenler
  • Etiketler
  • RF Kabloları
    En basit sistem, bir adet mobil el terminali/RFID okuyucusundan ve RFID etiketlerinden oluşabilir. Daha karmaşık sistemler ise, çok portlu okuyucular, GPIO kutuları, ek işlevsel cihazlar (örneğin,makine durumunu gösteren ışıklar), çoklu antenler, RF kablolar, RFID etiketler ve onlar ile uyumlu bir yazılım kullanılarak tasarlanır. RFID Sistemlerini etkileyen en önemli faktörlerden birisi ise çevresel faktörlerdir.

Çevresel faktörler

RFID sistemleri, azalan okuma mesafelerine neden olan ve genel sistem doğruluğunu etkileyebilecek bazı materyallere ve çevresel faktörlere karşı duyarlı olabilir. Metal ve sıvılar, RFID uygulamaları için en yaygın iki engel kaynağıdır, ancak uygun RFID etiketleri, ekipman ve planlama ile bu sorun hafifletilebilir.

UHF RFID, sıvı dolu maddeler veya metal maddeler ile daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığında, bu sorunları azaltmak için yeni yöntemlerle daha az sorun kalacaktır. Ek olarak, özel etiket yerleştirme ve aralık açıcılar ile çalışmak bu gibi sorunların etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek tekniklerden birkaçıdır.